أيو هاي سوي هون باخن كي

[POEM="type=1 color=#000066 font="bold medium Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif""]لاه نسينُ شر=ماه بعد مع لكور

فالح ذ الكوري=آها راني كلت سروري[/POEM]